Menü

Eszközök

Wienerberger - Tondach Partnerprogram - Részvételi Szabályzat

Wienerberger Partnerprogram - Részvételi Szabályzat

 

Frissítve: 2020.06.29.

 1. Játékszervezők

 

            Szervezők:

Név: WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: WIENERBERGER zRt.

továbbiakban: WIENERBERGER zRt.

Cégjegyzékszám: 01-10-041706

Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

Adószám: 10731637-2-43

 

A Partnerprogram végrehajtásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az alábbi cég   látja el:

Név: Herczeg Attila EV

Rövidített cégnév: Herczeg Attila EV

továbbiakban: Lebonyolító

Székhely: 2040 Budaörs, Tüske utca 1.

Adószám: 55724506-1-33

 

2. Wienerberger  Partnerprogram

 

            Weboldal

 

A Wienerberger Partnerprogram (továbbiakban: Partnerprogram) a http://partnerprogram.wienerberger.hu/  és a   http://partnerprogram.tondach.hu/ cím alatt érhető el.

 

            A Partnerprogram célja

 

A Partnerprogram  a WIENERBERGER zRt. kereskedőpartnerei számára készített online pontgyűjtő rendszer, amelyben a regisztrált résztvevőknek (továbbiakban: résztvevők) lehetőségük van a WIENERBERGER zRt. termékeivel kapcsolatos információgyűjtésre, hírek olvasására és tananyagok elsajátítására, amelyek elősegítik mindennapi munkájukat, az érdeklődők és a vevők kiszolgálását.

 

A Partnerprogram  időtartama

 

A Partnerprogram határozatlan időtartamú. A Partnerprogram befejezéséről a WIENERBERGER zRt., vagy megbízottja (Herczeg Attila EV) legalább 30 nappal a program befejezését megelőzően értesítést küld a résztvevők számára és a Partnerprogram weboldalán tájékoztatást helyez el erről. A Partnerprogram befejezése után pont már nem gyűjthető, az összegyűjtött pontok nem válthatók be. A pontok beváltásának elmaradásából eredő károkért a WIENERBERGER zRt. a felelősségét kizárja.

 

3. Részvételi feltételek

 

            Részvételi feltételek

 

A Partnerprogramhoz való csatlakozás ingyenes és önkéntes.

 

A Partnerprogramhoz résztvevőként csatlakozhatnak a WIENERBERGER zRt. kereskedőpartnereinek munkatársai.

 

Regisztráció

 

A Partnerprogramban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő e-mailben megadja a következő adatait: keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám, születési idő, lakcím, kereskedő adatai (neve, címe).

Az e-mailt az eszter.takacs@wienerberger.hu e-mail címre kell megküldeni.

Az e-mail megküldésével a jelentkező automatikusan elfogadja a Részvételi feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót. Az e-mail készhezvétele után, amennyiben a jelentkező minden szükséges adatot megadott, a WIENERBERGER zRt. a megadott e-mail címre megküldi a jelentkezőnek a részvételhez szükséges felhasználónevet és jelszót.

 

Az első belépést követően lehetőség van a jelszó megváltoztatására.

 

            Résztvevő (felhasználó) törlése

 

            A résztvevő a Partnerprogramból törlésre kerül, amennyiben:

            a) A felhasználónév, jelszó megküldését követő 90 napon belül nem lép be a Programba.

            c) Amennyiben a WIENERBERGER zRt. arról értesül, hogy a résztvevő már nem a WIENERBERGER zRt. kereskedőpartnerének munkatársa.

            c) Amennyiben a résztvevő ezt kifejezetten kéri.

            d) Amennyiben a Partnerprogramból a résztvevő kizárásra kerül.

 

            A résztvevő törléséről e-mailben értesül, a törlés időpontjában pontjai elvesznek és nem beválthatóak. A résztvevő törlésével, illetve a pontok beváltásának elmaradásából eredő károkért a WIENERBERGER zRt. a felelősségét kizárja.

 

4. Pontgyűjtés

 

A résztvevők az alábbi módon gyűjthetnek pontot:

a) Új hírek olvasása.

b) Oktatási anyagok olvasása és hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása.

 

A hírolvasásért, illetve az oktatási anyagokkal kapcsolatos kérdésekre adott helyes válaszért 10, 20, vagy 30 pontot lehet szerezni. Az adott tevékenység pontértékét a WIENERBERGER zRt. határozza meg.

 

5. Pontbeváltás

 

A pontok csak és kizárólag a Partnerprogram weboldalán feltüntetett ajándéktárgyakra válthatóak be, készpénzre nem válthatók be. A pontok másra át nem ruházhatók.

 

A pontokért igényelhető ajándéktárgyak

a) a weboldalon meghirdetett pontmennyiség beváltásával vagy

b) a weboldalon meghirdetett pontmennyiség beváltásával és a feltüntetett ellenérték befizetése mellett rendelhetők meg, melyhez számlázási adatok megadása is szükséges.

 

Amennyiben a résztvevő nem rendelkezik az ajándéktárgy megszerzéséhez előírt mennyiségű ponttal, nincs lehetőség a hiányzó pontok pénzbeli  megváltására (kivéve, ha az adott ajándéktárgy megszerzésének kifejezetten feltétele egy részének kifizetése, lásd: 5. b) pont).

 

A WIENERBERGER zRt. az egyes ajándéktárgyakhoz rendelt pontértéket bármikor módosíthatja.

 

A beváltható ajándéktárgyakról szóló képek illusztrációnak tekintendők.

 

6. Ajándéktárgyak

 

            Kézbesítés

 

Az ajándéktárgyakat a WIENERBERGER zRt. kereskedelmi vevőszolgálatos kollégáin keresztül, személyesen juttatja el a résztvevőnek megadott címre.

 

A WIENERBERGER zRt. az ajándéktárgy kézbesítését egyszer kísérli meg, amennyiben az átadás sikertelen, azt követően az ajándéktárgy átvehető az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. szám alatt. Az ajándéktárgy 30 napon belül átvehető.

 

Az ajándéktárgyak kézbesítésével járó költséget a WIENERBERGER zRt. viseli.

 

A szállítási idő a pontok beváltásától számított maximum 5 hét. A WIENERBERGER zRt. fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás idejére vonatkozóan a résztvevő értesítése mellett ettől eltérő határidőt jelöljön meg.

Szavatosság, jótállás

 

A WIENERBERGER zRt. az ajándéktárgyak tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fennálló szavatossági jogait, illetve – jótállás esetén – jótállási jogait a résztvevőre ruházza át. Ennek megfelelően a résztvevő a beváltott ajándéktárggyal kapcsolatos valamennyi igényét Megbízottjával, a Droid Group Kft. -vel, illetve – jótállás esetén – a jótállásra kötelezettel szemben érvényesítheti. A résztvevő ezt a jogátruházást a jelentkezés beküldésével kifejezetten elfogadja.

 

Az ajándéktárgyakra a magyar jogszabályok szerinti jótállás vonatkozik.

 

7. Egyebek

 

Kizárás a Partnerprogramból

 

Amennyiben valamely résztvevő a Részvételi Szabályzatot megsérti, a Partnerprogramban való részvétellel visszaél, a WIENERBERGER zRt. jogosult a résztvevőt azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül kizárni. Ez esetben a résztvevő összegyűjtött pontjai törlésre kerülnek. Ezzel kapcsolatos mindennemű jogvita kizárt.

 

Technikai háttér

 

A résztvevők tudomásul veszik, hogy a weboldal használata a kiszolgáló technológia függvénye. A weboldal használatát - pontszerzés, vásárlás stb. - kedvezőtlenül befolyásolhatja például a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, illetve a hálózati leterheltség. A WIENERBERGER zRt. és Herczeg Attila EV. a technikai problémákból eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

Részvételi Szabályzat módosítása

 

A WIENERBERGER zRt. fenntartja magának a jogot, hogy jelen részvételi szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A részvételi szabályzat utolsó módosításának dátumát a „Frissítve” sor tartalmazza. Amennyiben a résztvevő nem kéri adatainak törlését, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosított részvételi szabályzatot.